tel. +48 77 4855550 | fax +48 77 485 4218 | info@nasieniak.pl
Szybki kontakt

Możesz się z nami skontaktować używając poniższego formularza

Najwyższa jakość produktów

Jeteśmy firmą, dla której kwestią priorytetową jest satysfakcja klienta. Zaspokojenie potrzeb naszych odbiorców i dążenie do utrzymania wysokich walorów smakowych naszych produktów towarzyszy nam w codziennej działalności i jest wyrażone w przyjętej przez Zarząd Firmy deklaracji jakości.
 

DEKLARACJA JAKOŚCI 

Nadrzędnym celem działalności firmy Nasieniak jest ciągłe zaspokajanie potrzeb, wymagań oraz oczekiwań klienta w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wytwarzanych produktów. Aby osiągnąć ten cel przedsiębiorstwo cały swój wysiłek poświęca na poprawę jakości produktów ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez wszechstronne zaangażowanie kadry pracowniczej oraz kierownictwo. Dlatego też wprowadzono system zapewnienia jakości zdrowotnej opierający się na Analizie Zagrożeń i Krytycznych Punktach Kontroli - system HACCP.

Działania podjęte przy opracowaniu systemu jakości HACCP pozwoliły na rozpoznanie potencjalnych zagrożeń mających wpływ na jakość produktu finalnego. Na podstawie tego określono dla każdego zagrożenia środki kontrolne oraz działania zapobiegawcze. Przeprowadzone spółkę działania wykazały, że wdrożenie systemu HACCP podniesie poziom higieniczny procesu produkcyjnego, stan sanitarno - techniczny zakładu, a także przyniesie korzyści ekonomiczne. Funkcjonujący w zakładzie system zarządzania jakością HACCP jest zgodny z siedmioma zasadami HACCP podanymi przez Światową organizację Zdrowia (WHO) i komisję Kodeksu Żywnościowego. Pracownicy Zakładu znają politykę i zasady HACCP i są w pełni świadomi swojej odpowiedzialności za system oraz bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanej żywności

System HACCP obejmuje wszystkie działy związane bezpośrednio z produkcją żywności w całym zakładzie - od przyjęcia surowca do dystrybucji wyrobu gotowego. Księga HACCP obejmuje i opisuje zasady postępowania w zakresie zachowania bezpieczeństwa jakości zdrowotnej artykułów żywnościowych: przyjmowanych, przetwarzanych, przechowywanych i dystrybuowanych, tak aby ich wprowadzenie na rynek dla klientów odbywało się w warunkach zapewniającym im właściwą jakość i nie stanowiło zagrożenia dla ich zdrowia. Obszar i zakres działania systemu HACCP obejmuje:

  • wszystkie etapy procesów produkcyjnych
  • wszystkie rodzaje surowców podstawowych
  • wszystkie dodatki i surowce pomocnicze używane w procesie produkcyjnym